Quản Lý – Vận Hành Quán

4.000.000

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Quản lý con người
  • Quản lý nguyên vật liệu
  • Quản lý chi phí

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Quản lý – Vận hành quán của Học viện Nguyên Khoa F&B dành cho những ai đang có ý định kinh doanh và mở quán. Riêng về khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức về quản lý đặc biệt là quản lý chi phí của quán.

Danh mục: